Nieuws

Wilma Tacoma-de Goede nieuwe directeur Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

18 juli 2017

Met genoegen heeft het bestuur van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, het NGTV, Wilma Tacoma-de Goede met ingang van 1 juli 2017 benoemd tot directeur van het NGTV. Zij volgt daarmee interim-manager Mirjam van Dootingh op. Hiermee heeft het NGTV voor het eerst in de geschiedenis een directeur.

Na aanvankelijk te zijn opgeleid als verpleegkundige heeft Wilma Tacoma vrij snel na haar opleiding een switch gemaakt en samen met haar echtgenoot jarenlang een bedrijf gehad in de meubelinrichting. “Toen ik de kans kreeg om de vertaalopleiding te gaan doen, heb ik deze met beide handen aangegrepen omdat ‘de talenkant’ altijd, naast de medische wereld, sterk mijn interesse heeft gehad”.

Na het behalen van haar Master Vertalen Frans en Spaans aan de Universiteit van Antwerpen is zij ruim een jaar actief geweest in het bestuur van het NGTV. Na dat jaar begon zij in de verzekeringswereld en kon zij, om belangenverstrengeling te voorkomen, haar bestuursfunctie niet meer combineren met haar baan.

Wilma Tacoma ziet haar functie als directeur van het NGTV als een nieuwe kans om zich in te zetten voor de belangen van tolken en vertalers. Zij zal verder bouwen op het fundament dat in het afgelopen jaar is neergezet door de interim-manager en het sinds september vorig jaar aangetreden nieuwe bestuur. “Het is nu zaak om te stabiliseren wat er is bereikt en daarop verder te bouwen. Een ‘nieuw’ NGTV dat de belangen behartigt van en voor de NGTV-leden. Een organisatie voor, maar ook vooral door inbreng van de leden. We willen laten zien dat het lidmaatschap van het NGTV een absolute meerwaarde heeft, bijvoorbeeld door lobby op tarieven en sociale voorzieningen, verbeteren van het imago van tolken en vertalers en aanbieden van relevante lezingen en ledendagen. Ook studenten willen we al in een vroeg stadium van hun studie gaan benaderen om hen kennis te laten maken met het NGTV.”

Daarnaast gaat zij zich door middel van een sterke lobby inzetten om het NGTV te positioneren als de serieuze (gespreks)partner voor de maatschappelijke omgeving van het NGTV en voor de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot de permanente educatie.

 Wilma Tacoma is inmiddels op 1 juli gestart voor een dag per week. Vanaf 1 september gaat zij  twee dagen per week werken als directeur van het NGTV. Het bestuur van het NGTV wenst Wilma Tacoma veel succes in haar functie als directeur van het NGTV en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.