Gezamenlijke initiatieven

De leden van AVTE treden gezamenlijk op tegen misstanden en maken zich hard voor kwaliteit en fatsoenlijke tarieven. Zo zijn er gesprekken gevoerd met Netflix over de kwaliteit van hun ondertiteling, de handelswijze van bedrijven waar zij mee werken (waarvan er één zijn freelancers niet meer uitbetaalde) en de vaak slechte vergoedingen die ondertitelaars ontvangen.

Op dit moment wordt er contact gezocht met de EU, nadat een Duitse werkgroep had vastgesteld dat er Europese subsidies zijn verstrekt aan bedrijven voor onderzoek naar het goedkoper produceren van ondertitels. Vorig jaar hebben drie bedrijven elk € 300.000- ontvangen voor onderzoek naar automatische vertalingen en crowdsourcing. Ook volgend jaar worden er zulke bedragen uitgeloofd voor gelijksoortig onderzoek. De AVTE keurt dit sterk af, mede gezien de sterke daling van de tarieven in de afgelopen jaren, en gaat vragen om opheldering.

Daarnaast zijn er plannen om een Europees congres organiseren dat meer bekendheid zal geven aan audiovisuele vertalers. De bedoeling is om dit te combineren met het uitgeven van een boek over audiovisuele vertaling in Europa.