Over het vak

Ondertitels zijn de meest gelezen teksten in Nederland, maar toch krijgen ze niet altijd de aandacht die ze verdienen. Dat komt doordat goed gemaakte ondertitels niet opvallen. Slechte ondertitels wekken ergernis op of werken op de lachspieren. Ondertitelaars moeten bij het vertalen letten op zaken als de regellengte en de leessnelheid en hebben bovendien vaak te kampen met onverstaanbare teksten, vakjargon en slang, en cultuureigen of tijdgebonden uitdrukkingen.